Sulje ikkuna / Stäng fönstret / Close window

LYHENTEET

 

 

3. Koulutus

 

Ylioppilas

 

A. suomi:

lukio = luk

lyseo = lys

yhteiskoulu = yhtk

yhteislyseo = yhtlys

 

B. ruotsi:

gymnasium = gymn

lyc = lyceum

normal lyceum = normlyc

samskola = samsk

 

Akateemiset ja muut tutkinnot:

 

Tutkinto- ja oppiarvolyhenteitä/ Förkortningar för examina och lärda grader

 

agr.

agronomi/agronom

AFK, AFM, AFL, AVD

agronomie- och forstkand.,-mag. lic.,-dr/maat. ja metsät.kand., maist., lis., tri

AHt

alempi hallintotutkinto/lägre förvaltningsexamen

AOt

alempi oikeustutkinto/lägre rättsezamen

ARex

allmän rättsexamen/yleinen oikeustutkinto

BA

Bachelor of Arts

BBA

Bachelor of Business Administration

BL

Bachelor of Letters

BSc

Bachelor of Science

DA

diplomiarkkitehti/diplomarkitekt

DE

diplomekonom/diplomiekonomi

DI

diplomi-insinööri/diplomingenjör

D.B.

Diplom-Biologe

DKK

diplomikielenkääntäjä/diplomtranslator

DKV

diplomikirjeenvaihtaja/diplomkorrespondent (DK)

D. Ph

Doctor of Philosophy

Dr. phill.

Doctor philosophiae

Dr.rer.nat.

Doctor der Naturwissenschafen

Dsc

Doctor of Science

EK, EM, EL, ED

ekonomie kandidat mag., lic., dr/kauppat. kand. maist. lis., tri

EL ELK, ELL, ELT

eläinlääkäri eläinl.kand. lis. tri/ veterinär vet.med.kand., lic., dr

ETK, ETM, ETL, ETT

elintarviketieteiden kand., maist., lis., tri/ kand., mag., lic., dr i livssmeelsvet

EVK, EVM, EVL, EVD

kand., mag., lic., dr I ekon. vetenskaper/ taloustiet.kand., maist., lis., tri

FaK, FaM, FaL, FaT

farmasian kand., maist., lis., tri/ farmacie kand. mag. lic., dr

FK, FM, FL, FT

filosofian kandidaatti, -maisteri, -lisensiaatti, -tohtori

FEx, FIM

forstexamen –mästare/metsätutkinto/metsänhoitaja

FK, FM, FL, FT/FD

filosofian kand., maist., lis., tri/filosofie kand., maj., lic., dr

FMK, FMM, FML, FMT/FMD

fyysis-matem. tiet.kand., maist., lis., tri/kand., mag., lic., dr i fys.-mat. vet.

FoL

folkskollärare/kansakoulunopettaja

FyK

kandidat i fysisk fostran/liikuntakasvatuksen kandidaatti

GL

gymnastiklärare/voimistelunopettaja

FrL

grundskollärare/peruskoulunopettaja

GyK, GyM, GyL, GyD

kand., mag., lic., dr i gymniska vetensk./liik.tiet.kand., maist., lis., tri

HA

hovioikeuden auskultantti/hovrättsauskultant

HFK, HFM, HFL, HFT/HFD

hist.-kielit.kand., maist. lis. tri/hist.filol.kand., mag., lic., dr

HLK, HLL HLT

hammaslääketieteen kand., lis., tri/odontologie kand., lic., dr

HN

hallintonotaari/förvaltningsnotarie

HOK

hallinto-opin kandidaatti/kandidat i förvaltningslära

HRex

högre rättsexamen

HTK, HTM, HTL, HTT

hallintotieteiden kand., maist., lis., tri/kand., mag. lic., dr i adm. vetensk.

HuK

humanististen tieteiden kandidaatti/kandidat i human. vetenskaper

HVT

hallintovirkamiestutkinto/förvaltningstjänstemannaexamen

JK,  JL, JD

juris kandidat, licentiat, doktor/ oikeustieteen kand. lis., tri

JuK

juris kandidat/lainopin kandidaatti

JUK, JUL, JUD

juris utriusque kand., lic. dr/ mol. oikeuksien kand., lis., tri

Kamt

kameraalitutkinto/kameralexamen

KK, KM, KL, KT

kasvatustiet. kand., maist., lis., tri/ pedagogie kand., mag., lic, dr

KkO

kansakoulunopettaja/folkskollärare

KTK, KTM, KTL, KTT

kauppatieteiden kand., maist., lis., tri/ekonomie kand., mag., lic., dr

KuvO

kuvaamataidonopettaja/teckningslärare

LaK, LaL, LaT

lakitieteen kand., lis., tri/juris kand., lic., dr

LéL,LéS

Licencié ès Lettres, ès Sciences

LiK

liikuntakasvatuksen kandidaatti/kand. I fysisk fostran

LitK, LitM, LitL, LitT

liikuntatiet. kand., maist., lis., tri/kand,. mag., lic., dr

LK, LL, LT/LKT

lääketiet. kand. lis., tri (ja kirurgian tri)/medicine kand., lic., dr (och kir.dr)

LL.M.

Master of Laws

LOK

lainopin kandidaatti/juris kandidat

LTO

lastentarhanopettaja/barnträdgårdslärare

LuK

luonnontieteiden kandidaatti/kandidat i naturvetenskaper

LVK, LVM, LVL, LVD

kand., mag., lic., dr I livsmedelsvetensk./elintarviket. kand., maist., lis., tri

M.A.

Master of Arts

MBA

Master of Business Administration

MCL

Master of Comparative Law

MD

Medical Doctor

MF

Master of Forestry

MH

metsänhoitaja/forstmästare

MI

maanmittausinsinööri/lantmäteriingenjör

MK, ML, MD/MKD

medicine kand., lic., dr (och kir. dr)/lääketiet. kand., lis., tri (ja kir. tri)

M.L.

Master of Laws

M.litt.

Master of Letters

MMK, MMM, MML, MMT

maat. ja metsät. kand., maist., lis., tri/ agron,- och forstkand., mag., lic., dr.

MO

musiikinopettaja/musiklärare

MOK, MOL, MOT

molempien oikeuksien kand, lis, tri/ juris utriusque kand, lic. dr

MPH

Master of Public Health

MSc

Master of Science

MSSc

Master of Social Science

Oikt

oikeustutkinto/rättsexamen

OK, OL, OT

odontologian kand., lis., tri/odontologie kand. lic., dr

OpK

opettajakandidaatti/lärarekandidat

OTK, OTL, OTT

oikeustieteen kand., lis., tri/juris kand., lic., dr

Pedt

pedagoginen tutkinto/pedagogisk examen

PhD

Doctor of Philosophy

PK, PM, PL.PD

politices kandidat, mag. lic. doctor/ valtiotieteen kand., maist., lis., tri

PkO

peruskoulunopettaja/grundskollärare

prov.

proviisori/provisor

PsK, PsM, PsL, Pst/PsD

psykologian kand., maist., lis., tri/psykologie kand., mag., lic., dr

SAD

Sibelius-Akatemian diplomitutkinto/ diplomexamen vid Sibelius-Akademin.

SH

sosiaalihuoltaja/socialvårdare

SHO

sairaanhoidon opettaja/sjukvårdslärare

SMK

sacri ministerii kandidaatti/kandidat

SVK SVM, SVL SVD

kand., mag., lic., dr I samhällsvet./ yhteiskuntatiet. kand., maist., lis., tri

TAt

teologinen alkututkinto/teologisk preliminärexamen

TEt

teologinen erotutkinto/teologisk dimissionsexamen

TeK TeM, TeL, TeT/TeD

teatteritaiteen kand., maist., lis., tri/kand., mag., lic., dr i teaterkonst

THK THM, THL THT

terveydenhuollon kand., maist., lis. tri/kand., mag., lic., dr i häsovård

TK, TM, TL, TT/TD

teologian kand., maist. lis., tri/teologie kand., mag., lic. dr

TkL, TkT/TkD

tekniikan lis. tri/teknologie licentiat, dr

TTK TTM, TTL, TTT

taloustieteiden kand., maist., lis., tri/kand. mag., lic., dr i ekon. vetensk.

Tuomt

tuomaritutkinto/domarexamen

VH

vicehäradshövdling/varatuomari

VMK VML VMD

veterinärmedicine kand., lic., dr / eläinlääket. kand., lis,. tri

VN

varanotaari/vicenotarie

VO

voimistelunopettaja/gymnastiklärare

VT

varatuomari/vicehäradshövdling

VTK, VTM, VTL, VTT

valtiotieteen kand., maist. lis., tri/politices kand., mag., lic., dr

YHt

ylempi hallintotutkinto/högre förvaltningsexamen

Yl oikt

yleinen oikeustutkinto/allmänna rättsexamen

YO

ylempi oikeustutkinto/högre rättsexamen

YTK YTM, YTL, YTT

yhteiskuntatiet, kand., mais., lis., tri/kand., mag., lic., dr i samhällsvet.

 

 

5. Luottamustoimet

 

avd

avdelning

förb

förbund

förbfullm

förbundsfullmäktig

hall j

hallituksen jäsen

hall pj

hallituksen puheenjohtaja

hntoneuv

hallintoneuvosto

j

jäsen

johtor

johtoryhmä

kv

kansainvälinen

ltk

lautakunta

ma

määräaikainen

medl

medlem

neuv

neuvosto

ordf

ordförande

os

osasto

pj

puheenjohtaja

sv

svenska

tmk

toimikunta

valiok

valiokunta

vpj

varapuheenjohtaja

 

 

6. Kunniamerkit ja palkinnot

 

 

Kunniamerkit arvojärjestyksessä / suomeksi

 

SVR SR ketj.

Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen

VR SR

Vapaudenristin suurristi 

SVR SR

Suomen Valkoisen Ruusun suurristi

SL SR

Suomen Leijonan suurristi

MR 1

Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti

VR 1 rtk.

Vapaudenristin 1. luokka rintatähtineen

SVR K I

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki

SL K I

Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki

MR 2

Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti

VR 1

Vapaudenristin 1. luokka

SVR K

Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki 

SL K

Suomen Leijonan komentajamerkki

SU s.ar

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi

O ar 1

Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka

VM 1 rnk.

Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa

VR kult.Am

Vapaudenristin kultainen ansiomitali

VR surur.

Vapaudenristin sururisti

VR surum.

Vapaudenristin surumitali

VR 2

Vapaudenristin 2. luokka

VR 3

Vapaudenristin 3. luokka

VR 4

Vapaudenristin 4. luokka sodanajan ansioista

SVR R I

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki

SL PF

Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali

SVR Am

Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki (muutettu 1993 SVR:n ansioristiksi, ks. jäljempänä)

SL R I

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

VR 4 ra

Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista

SVR R

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

SL R

Suomen Leijonan ritarimerkki

SVR Ar

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

SL Ar

Suomen Leijonan ansioristi

SPR ar

Suomen Punaisen Ristin ansioristi

HPM

Hengenpelastusmitali

O ar 2

Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka

VM 1

Vapaudenmitalin 1. luokka

VR Am 1

Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali

VM 2

Vapaudenmitali 2. luokka

VR Am 2

Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali

Vs. mm rk.

Vapaussodan muistomitali ruusuineen

SVR M I kr sk.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja solkineen

SVR M I sk.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali solkineen

SVR M sk.

Suomen Valkoisen Ruusun mitali solkineen

Vs. mm

Vapaussodan muistomitali

Ts. mm

Vuosien 1939 - 1940 sodan (talvisodan) muistomitali

Js. mm

Vuosien 1941 - 1945 sodan (jatkosodan) muistomitali

Mrm

Miinanraivausmitali

SVR M I kr

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

SVR M I

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

SVR M

Suomen Valkoisen Ruusun mitali

Sot.am

Sotilasansiomitali

SPR hop.am

Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali

PBH

Mitali inhimillisestä auliudesta (Pro Benignitate Humana)

SPR pr.am

Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali

O am

Suomen Olympialainen ansiomitali

Sotainv. ar

Sotainvalidien ansioristi

P ar

Poliisin ansioristi

RVL ar

Rajavartiolaitoksen ansioristi

PR

Palotorjunnan ansiomerkki paloristi

SU kult. ar

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi

SU ar

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi

Vss. am 1 sk.

Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali solkineen

Vss. am 2 sk.

Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali solkineen

SU am krk.

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein

Vss. am 1

Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali

SU am

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali

RVL am

Rajavartiolaitoksen ansiomitali

Vss. am 2

Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali

Vh. ar

Vankeinhoidon ansioristi

Tulli ar sk.

Tullilaitoksen ansioristi soljen kera

RUL am sk.

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali solkineen

Kilta am

Kilta-ansiomitali

Tulli ar

Tullilaitoksen ansioristi

RAUL ar sk.

Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi solkineen

RUL am

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali

RAUL ar

Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi

IUL am

Insinööriupseeriliiton ansiomitali

KK am

Kadettikunnan ansiomitali

Lt am

Liikenneturvallisuusalan ansiomitali

Tyt am

Työympäristötyön erityisansiomitali

P  am

Poliisin kullattu ansiomitali

 

 

XXX

 Valtion virka-ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta

 

 

aml

ansiomitali

amr

ansiomerkki

ar.

ansioristi 

hop

hopeinen

ml

mitali

pr

pronssinen

 

 

Ordnar och utmärkelsetecken i rangordning

 

FVR SK kedj.

Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros orden

FrK SK

Frihetskorsets storkors

FVR SK

Storkorset av Finlands Vita Ros orden

FLO SK

Storkorset av Finlands Lejons orden

MK 1

Frihetskorsets Mannerheim-kors av 1. klass

FrK 1 mkr.

Frihetskorsets 1. klass med kraschan

FVR K I

Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden

FLO K I

Kommendörstecknet av I klass av Finlands Lejons orden

MK 2

Frihetskorsets Mannerheim-kors av 2. klass

FrK 1

Frihetskorsets 1. klass

FVR K

Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden

FLO K

Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden

FI s.fk

Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors

O fk 1

Finlands Olympiska förtjänstkors av 1 klass

FrM 1 mrb.

Frihetsmedaljens 1. klass med rosett på bandet

FrK Fm g.

Frihetskorsets förtjänstmedalj i guld

FrK srk.

Frihetskorsets sorgekors

FrK srm.

Frihetskorsets sorgemedalj

FrK 2

Frihetskorsets 2. klass

FrK 3

Frihetskorsets 3. klass

FrK 4

Frihetskorsets 4. klass med svärd

FVR R I

Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden

FLO PF

Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden

FVR T

Finlands Vita Ros tecken ( ändrats 1993 att lyda förtjänstkors, se nedan)

FLO R I

Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden

FrK 4 fr

Frihetskorsets 4. klass för fredstida förtjänster

FVR R

Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden

FLO R

Riddartecknet av Finlands Lejons orden

FVR Fk

Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden

FLO Fk

Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden

FRK fk

Finlands Röda Kors förtjänstkors

LRM

Livräddingsmedaljen

O fk 2

Finlands Olympiska förttjänstkors av 2. klass

FrM 1

Frihetsmedaljens 1. klass

FrK Fm 1

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1. klass

FrM 2

Frihetsmedaljens 2. klass

FrK Fm 2

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 2. klass

Frk. mm mr.

Frihetskrigets minnesmedalj med ros

FVR M I gk msp.

Medalj av I klass med guldkors och spänne av Finlands Vita Ros orden

FVR M I msp.

Medalj av I klass med spänne av Finlands Vita Ros orden

FVR M msp.

Medalj med spänne av Finlands Vita Ros orden

Frk. mm

Frihetskrigets minnesmedalj

Vk. mm

Minnesmedalj för deltagande i 1939-1940 års krig (vinterkriget)

Fk. mm

Minnesmedalj för deltagande i 1941-1945 års krig (försättningskriget)

Mrm

Minröjningsmedaljen

FVR M I gk

Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden

FVR M I

Medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden

FVR M

Medalj av Finlands Vita Ros orden

Mil.fm

Militärförtjänstmedaljen

FRK fm silv.

Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i silver

PBH

Hederstecknet för mänsklig barmhärtighet (Pro Benignitate Humana)

FRK fm br.

Finlands Röda Kors förtjänstmedalj i brons

O fm

Finlands Olympiska förtjänstmedalj

Krinv. fk

Krigsinvalidernas förtjänstkors

P fk

Polisens förtjänstkors

GBV fk

Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors

BK

Brandvärnets förtjänstkors brandkorset

FI fk g.

Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld

FI fk

Finlands idrottskulturs förtjänstkors

Bsk. fm 1 msp.

Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass med spänne

Bsk. fm 2 msp.

Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass med spänne

FI fm mgk.

Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt kors

Bsk. fm 1

Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass

FI fm

Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj

GBV fm

Gränsbevakningsväsendets förtjänstmedalj

Bsk. fm  2

Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 2. klass

Fv. fk

Fångvårdens förtjänstkors

Tull fk msp.

Tullverkets förtjänstkors med spänne

ROF fm msp.

Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld med spänne

FG fm

Försvarsgillenas förtjänstmedalj

Tull fk

Tullverkets förtjänstkors

RuOF fk msp.

Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors med spänne

ROF fm

Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i guld

RuOF fk

Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors

IOF fm

Ingenjörofficersförbundets förtjänstmedalj

KK fm

Kadettkårens förtjänstmedalj

Ts fm

Förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete

Ama fm

Specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete

P fm

Polisens förgyllda förtjänstmedalj

 

 

XXX

statens utmärkelsetecken för 30 års tjänst

 

 

br

i brons

fmed

förtjänstmedal

ft

förtjänsttecken

ht

hederstecken

med

medalj

 

 

 

8. Sotilasarvot / militärgrader

 

alik

alikersantti

alil

aliluutnantti

ctjg

civiltjänstgörage

ev

eversti

evl

everstiluutnantti

fänr

fänrik

fältv

fältväbel

jäg

jägare

jääk

jääkäri

kapt

kapteeni/kapten

kaptl

kapteeniluutnantti/kaptenlötjnant

kers

kersantti

korpr

korpraali/korpral

kvm

kiväärimies

lntsm

lentosotamies

ltn

luutnantti

lääkm

lääkintämies

löjtn

löjtnant

maj

majuri/major

matr

matruusi

pion

pioneeri

preml

premiärlöjtnant

psm

panssarisotamies

rtm

ratsumies

san lötjn

sanitetslöjtnant

sjm

suojelumies

serg

sergeant

sol

soldat

sot mest

sotilasmestari

spm

siviilipalvelusmies

stm

sotamies

tkm

tykkimies

und löjtn

under löjtnant

und serg

under sergeant

vm

viestimies

vänr

vänrikki

vääp

vääpeli

ylik

ylikersantti

ylil

yliluutnantti

ylimatr

ylimatruusi

yliv

ylivääpeli

ös

översergeant

öv

överste

övl

överstelöjtnant

 

Sulje ikkuna / Stäng fönstret / Close window